Colorblock

augusztus 31, 2013

I think I don't have to explain the word 'colorblock' to anyone, but I'm gonna talk about it a bit. I like to mix really different colors with each other, but only with limit. I don't match more colors than three, because I don't want to look like a rainbow and the colors come back in more pieces of outfit. Here are some examples for colorblocking:

Nem hiszem, hogy a colorblock szót nagyon el kéne magyaráznom, de azért mégis beszélek róla egy kicsit. Szeretem a nagyon eltérő színű dolgokat párosítani, de azért mégis kereteken belül. Három színnél nem szoktam többet keverni, mert mégsem akarok szívárványnak öltözni, valamint a különböző színek visszatérnek több darabban. A következőkben láthattok néhány colorblock példát:


In this set I mixed three of the main colors: blue, yellow and red. The shirt has all of the colors in it and in the other pieces are coming back the blue, in a metallic shade and the red with the same pattern. 

Ebben a szettben hármat használtam fel a fő színek közül, a sárgát, a kéket és a pirosat. Az ingben mind a három szín megtalálható és a többi darabban visszatér a kék, metálos árnyalatban és a piros is, ugyanabban a mintában. 

In this set I mixed a simple white crop top and denim combo with two accentual, printed, colorful pieces. The prints are not the same but very similar to each other, they both has stripes in it and the main colors are blue and orange. 

Ebben a szettben az egyszerű, fehér crop top és farmer nadrág kombóhoz két hangsúlyos, színes mintás darabot párosítottam. A minták nem egyeznek, de nagyon hasonlítanak, mindkettőben vannak csíkok és a fő színek a kék és a narancs.

In this case I matched the yellow and red and completed the look with a little white. Both colors are coming back in more pieces. This outfit gives me a summer feeling with the colors of the sun. 

Ebben az esetben a sárgát és a pirosat párosítottam, amit egy kis fehérrel egészítettem ki. Mindkét szín többször visszatér az egyes elemekben. Az összeállítás a nyári hangulatot idézi fel bennem, a nap színeivel. 


Another yellow and red combination, but in here the complementary colors are black and grey, they are more dominant in this set, than the white was before. The dress contains all of the colors of the set and the same with the heels. And I highlighted the yellow and red with adding more pieces in these colors. 

És még egy sárga és piros összeállítás, de itt a kiegészítőszínek a fekete és a szürke, amik itt több szerepet kapnak, mint az előzőben a fehér. A ruha tartalmazza a szett összes színét, ahogy a cipő is. A sárgát és a pirosat pedig kiemeltem azzal, hogy ilyen színű kiegészítőket adtam még pluszban a szetthez.

The exception strengthens the rule. I said I usually don't mix more than three colors, but in this set I used yellow, blue, green, purple and completed the look with black and white. The dress contains almost every color, but the accessories also give and bring back some colors.

A kivétel erősíti a szabályt. Azt mondtam, hogy háromnál nem szoktam több színt párosítani, de ebben a szettben van sárga, kék, zöld és lila, valamint kiegészítésként fekete-fehér. A ruha szinte az összes színt tartalmazza, de a kiegészítőben nem csak visszatérnek a színek, hanem pluszban hozzáad még néhányat.

(source: polyvore.com)

Follow on Bloglovin

You Might Also Like

14 megjegyzés

recent posts

Facebook

Pinterest