InStyle: Stílusnagykövetünk ajánlja: Pécs történelmi helyei

december 01, 2015Nap mint nap lenyűgöz Pécs történelme, csodás érzéssel tölt el egy-egy történelmi helyszín és annak a története, mondanivalója. Szeretem elképzelni, hogy milyen volt abban az időben a város, az emberek és a hangulat, ez igazán inspirál engem. Szerencsémre Pécs gazdag az ilyen helyszínekben, de ez a rengeteg közül most a kedvenceimet mutatom be. Több egymás mellett található, és ahogy ígértem, ott kezdjük az utunkat, ahol legutóbb abbahagytuk. Remélem a ti tetszéseteket is elnyerik Pécs múltjának darabkái és büszkén viselt sebei, melyek a felfedezőkre és nosztalgiázókra várnak.

I am amazed by the history of Pécs day by day, I love its historical places, the stories of them and what they have to say to us. I like to imagine what the city, the people and the mood were like at the time and it really inspires me. Fortunately, Pécs is rich in such venues and now I am going to show you my favorites of them. Many of them can be found close to each other, and as I promised, we will begin our journey where we stopped in the last post. I hope you will also enjoy the pieces and the proudly worn wounds of Pécs's past, that awaits explorers and nostalgicists.

 Székesegyház / Cathedral
A Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyház, de hívják vártemplomnak is, az egyik leglátogatottabb hely a városban. Négy 60 méter magas tornya kiemelkedik a várfal és a házak közül, amivel messziről hívja fel magára a figyelmet. Az országban ez az egyetlen négy főtoronnyal rendelkező templom. Szent István király idejében alapították, ezáltal több évszázad stílusjegyeit hordozza magán, de leginkább a klasszicista, gót és neoromán stílus jellemzi. Ha a környéken jártok, mindenképp nézzetek be, mert belül igazán fényűző és páratlanul gyönyörű. Nagyon színes és díszes, sok időt el lehet tölteni az apró részletekben való gyönyörködéssel. Idén nyáron több belső látványosságot is megosztottak a nyilvánossággal, a dél-keleti toronyban kilátót alakítottak ki és kitárták a Püspöki Palota és a Palotakert kapuit.

The St. Peter and Paul Cathedral in Pécs, also called the Castle Church, is one of the most visited places in the city. The Cathedral stands out from the castle wall and the houses with its four 60-meter high towers, attracting attention from afar. It is the only church in the country with four main towers. It was founded in the time of King St Stephen and thus carries many centuries-old style features, but is mostly characterized by classicism, Gothic and Neo-Romanesque styles. If you are in the area, be sure to look in, because it is truly luxurious and unmatched in its beauty. It is very colorful and decorative, you can spend a lot of time just looking at the small details. This summer, a number of inner sights were shared with the public, the Southeast Tower is a lookout tower and they opened the gates of the Bishop's Palace and Palace Garden.


Püspöki Palota / The Bishop's Palace
A Püspöki palotát a 12. században építették és a körülötte lévő épületekkel, mint a Székesegyház és a Barbakán egy műemlék együttest tesznek ki. A belső vár maradványai középkori eredetűek, de a keleti homlokzat a mai alakját csak 1852-ben nyerte el. A püspöki palotában megtekinthetjük a püspöki dolgozószobákat és szalonokat, melyek stílusa az idővel változott. Találhatunk bennük barokk, biedermeier, neoreneszánsz és neobarokk bútorokat és festményeket. Az egyházmegye műkincseit, páratlan műalkotásait, festményeket, szobrokat a Kincstárban nézhetjük meg, amit a Martyn-házban alakítottak ki. A Püspöki Magtár épületét átalakították és ma már mint rendezvény – és konferenciaház működik, aminek része a 18. században épített püspöki pince, mely a tervek szerint vendéglátóegységként fog szolgálni. Egy titkos földalatti átjárót is megnyitottak, ami a Magtárat és a Palota kertjét köti össze. A Palota erkélyén Liszt Ferenc szobrát láthatjuk.

The Bishop's Palace was built in the 12th century and forms a monumental complex with the surrounding buildings, such as the Cathedral and the Barbican. The remains of the inner castle have medieval origin, but the eastern facade only got its present shape in 1852. In the Bishop's Palace you can see the Bishop's offices and salons and how their style has changed over the time. You can find inside Baroque, Biedermeier, Neo-Renaissance and Neo-Baroque furnitures and paintings. You can see the church's treasures, unique artworks, paintings and statues in the Treasury, which is located in the Martyn House. The Bishop's granary has been redesigned and is now used as an event and conference center, including a bishop's cellar, that was built in the 18th century, which is planned to serve as a restaurant. They also opened a secret underground passage that connects the Granary and the Palace Garden. On the balcony of the Palace you can see the statue of Ferenc Liszt.

Középkori egyetem és Várfalsétány / Medieval University and Castel wall
A Székesegyház mögött található Magyarország első, 1367-ben alapított egyetemének akkori épülete. Az egyetem épületében interaktív kiállítás nyílt, 3D-s látványosságokkal. A püspöki bulla azt állítja, hogy Pécs „a tudomány művelésére különösen alkalmas”. Az egyetem épületének helye és annak maradványai az 1900-as években került a felszínre. Az egyetem épületétől nyugatra tárták fel az 1355-ben alapított Aranyos Mária kápolnát, ahol Vilmos püspök, az egyetem alapítójának sírhelye is található. A maradványok labirintusszerűek. A várfal mentén kialakítottak egy zöld övezetet, egy sétányt tele érdekességekkel, szobrokkal és padokkal. A sétány a Kőparkba torkollik. Ahogy az ember csak sétál, ücsörög itt és bámészkodik, könnyen el tud veszni, főként az időben.

Behind the cathedral you can find the building of Hungary's very first university, that was founded in 1367. The university building has an interactive exhibition with 3D attractions. The bishop's bull claims that Pécs was "specially suitable for the cultivation of knowledge." The location of the university building and its remains came to the upper surface in the 1900s. To the west of the university, the Golden Chapel of the Virgin Mary, was excavated, those were founded in 1355 and the Bishop William, the founder of the university, is located here. The remains are labyrinth-alike. Along a castle wall, they have created a green area, a unique walkway with attractions, sculptures and benches. The promenade leads to the Stone Park. As you walk, sit there and gaze around, you can easily lose yourself in time.


Barbakán
A Barbakán a pécsi püspökvár délnyugati kapubástyájának tornya. Ez egy kör alapú magas erőd, felvonóhíddal és két bejárattal. A bástya tetejéről páratlan kilátást kapunk körbe a belvárosra. A bástya egyik kijáratán a Barbakán kertbe jutunk, ahol nyugodtan sétálgathatunk vagy ücsöröghetünk a fűben. A bástya alatt található a Kultúrkert is, ahol nemrég egy kávézót nyitottak az impozáns környezetben, így a várfalon belül a püspöki palota egy részében fogyaszthatunk frissítő italokat és grillezett ételeket, nyáron mindig tele van a hely és gyakran tartanak sportközvetítéseket is.

Barbakán is the tower of the southwest gatehouse of the Bishop castle of Pécs. It is a high circular fortress with a drawbridge and two entrances. From the top of the bastion you get a unique view of the city center. At one of the exits of the bastion we reach the Barbican Garden, where you can walk  around or sit in the grass. Underneath the bastion is the Cultural Garden, where a café has recently been opened in the imposing setting, so you can enjoy some refreshing drinks and grilled meals inside the part of the bishop's palace. In summertime the Garden is filled with people and they frequently have sport broadcasts too.


Cella Septichora
A Cella Septichora bejárata a Székesegyháztól dél-keleti irányban található, a Janus Pannonius utcában, de a föld alatt hosszan elnyúlik, a Káptalan utcától a Szent István térig, ahol a felszínen is láthatjuk részeit. Itt rejtőznek Pécs római kori elődjének, Sophianenak a maradványai. Felfedezhetitek a IV. századból fennmaradt nekropoliszt, az ókeresztény sírépítményeket. A különleges régészeti bemutatóhely 2000-ben felkerült az UNESCO világörökségi listájára. Miközben járjátok a műemlék- és lelet együttest, nem egyszerűen a sírkamrákat és az akkori temetkezési szokásokat ismeritek meg, de sokat tanulhattok Pécs történelméről, hogy éltek az emberek a Római kor idején és időről időre hogyan változtak a mindennapi és vallási szokásaik.

The entrance of the Cella Septichora is located southeast of the Cathedral, on the Janus Pannonius Street, but extends underground, from Kaptalan Street all the way to the St. Stephen's Square, where you can see parts of it on the surface. Here are the remains of Sophiane, the Roman ancestor of Pécs. Discover the IV. century necropolis, the ancient christian tombs. The special archaeological place was added to the UNESCO World Heritage List in 2000. As you walk around the monument and archeological finds, you will not only learn about the tombs and burial practices of that time, but you will learn a lot about the history of Pécs, how people lived in Roman times and how their daily and religious habits changed from time to time.

Tettye
A Tettye Pécs egyik legkedveltebb randi – és kirándulóhelyszíne. Kicsit távolabb a nyüzsgő belvárostól, adott egy nyugodt, frissen felújított, modern park, történelmi romok, arborétum és barlang, valamint ahogy már említettem, innen az egyik legszebb a panoráma a városra. A park teljesen zöld övezet, ami a kikapcsolódást szolgálja, valamint alkalmas futásra, sziklamászásra és kisgyerekek szórakoztatására is. A romok helyén a 16. században a pécsi püspök, Szatmáry György nyári palotája állt, majd a török idők alatt derviskolostor lett. Innen származik a városrész neve is, a török „tekke” szó jelentése derviskolostor. Azóta a romok különböző rendezvények helyszínéül szolgálnak. Itt található még a Pintér-kert arborétum, ami változatos növényvilágával és a kis villájával romantikus hangulatot áraszt. Akiket az is érdekel, hogy mi van a felszín alatt, látogassanak el a mésztufa barlangba, jelenleg Magyarországon csupán három ilyen jelentős kiterjedésű üregrendszer található.

Tettye is one of Pécs' most popular dating and hiking destinations. A little further from the bustling downtown, it has a quiet, newly renovated, modern park, historic ruins, arboretum and cave, and, as I already mentioned, one of the most beautiful panoramas of the city. The park is an entirely green area for relaxation, good for running, rock climbing and entertaining small children as well. The ruins used to be the summer palace of the Bishop of Pécs, György Szatmáry, in the 16th century, and during the Turkish times it became a dervish monastery. Hence the name of the district, the Turkish word "tekke" meaning dervish monastery. Since then, the ruins have been the venue for various events. There is also the Pinter Garden Arboretum, which, with its diverse flora and small villa,  has a romantic vibe. Those who are also interested in what is under the surface, should visit the travertine cave, currently in Hungary there are only three such cavernous systems.


You Might Also Like

0 megjegyzés

recent posts

Facebook

Pinterest